Du är …?

Jag är…
Två ord som blir otroligt kraftfulla, beroende på vad vi väljer att placera bakom dem.

Våra beteenden och resultat i livet formas utifrån repetition av information rakt in i vårt undermedvetna. Som efter en tid blir till sanning, oavsett hur det verkligen förhåller sig.

Är du medveten om vad du säger till dig själv på regelbunden basis?

Att bli medveten är steg 1. Sedan kan du börja repetera in det Du vill ha och bli mer av den Du vill vara istället.