Ny föreläsning!

PERSONLIGT LEDARSKAP.

Vi lever i en tid när allting förändras, hela tiden. Vi måste själva ta ansvar för att vara uppdaterade, annars väljer vi helt enkelt att vara utanför. Det är förstås helt okej, bara vi är medvetna om vår egen roll och ansvar.

En arbetsplats är en del av samhället. Vi väljer inom vilket område vi vill arbeta, oftast utifrån vad vi är intresserade av. Inte sant?

De företag som fungerar bäst idag, där de anställda trivs bäst och når bäst resultat, är de ställen där människorna som representerar arbetsplatsen visar personligt ledarskap och ansvar för sin del. Oavsett om man är vaktmästare eller chef är vi alla ledare och har ett eget ansvar. Att känna stolthet över att tillhöra en organisation leder till att vi tar ansvar för hur vi bemöter klienter och hur vi utför våra uppgifter.

Den här föreläsningen är inspirerad av Robin Sharma’s ledarskapsfilosofi: ”The leader who had no title.” En filosofi som bygger på ovan nämnda principer och som används inom företag som Nike och många andra, och som stämmer väl överens med hur jag själv ser på hur vi fungerar och mår bäst, både på jobbet och privat.

Målsättningen är att de anställda ska känna sig värdefulla, att det gör skillnad att de kommer till jobbet, och att de genom att ta personligt ansvar för sina uppgifter finner en större mening, både på arbetet och övriga livet.

Alla som är ledare oavsett titel ställer sig frågan: Hur kan jag hjälpa dig?

Ledarskap handlar om att se det bästa i människor som aldrig sett det bästa i sig själva.

Vem jag blir är långt mycket viktigare än vad jag äger.

Vill du att jag ska komma till din arbetsplats? Det gör jag gärna! Ring mig på 0722432156, eller maila: johnnymartinsson@hotmail.com

Allt gott!

Johnny